Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Юридична клініка

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 "Про Національну програму правової освіти населення", реалізуючи рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, та з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста, ректори вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямком "Право", незалежно від форм власності і підпорядкування, повинні забеспечити створення юридичних клінік та їх функціонування.
Юридична клініка - неприбуткова неурядова організація, яка є структурним навчально-практичним підрозділом Макіївського економіко-гуманітарного інституту (МЕГІ) та заснована у 2005 році відповідно до Наказу ректора МЕГІ від 22.12.2005 № 368/01-3. Клініка діє згідно цього Наказу, Положення про юридичну клініку та діючого законодавства.

Метою юридичної клініки є формування в молодих юристів у процесі навчання за фахом "Право" практичних знань і навичок шляхом надання ними безоплатної юридичної допомоги найменш забезпеченим верствам населення та іншим замовникам (клієнтам) клініки.
Завдання юридичної клініки полягають у наступному:

 • сприяння підготовці в МЕГІ кваліфікованих фахівців у сфері правознавства;
 • практичне навчання студентів-юристів МЕГІ;
 • надання безкоштовної правової допомоги населенню та іншим заявникам (клієнтам) юридичної клініки;
 • сприяння випускникам МЕГІ у працевлаштуванні в якості юристів;
 • популяризація юридичних знань і діяльності юридичних клінік в Україні;
 • залучення професійних фахівців-юристів, органів державної влади та місцевого

 • Юридична клініка розташована за адресою:
  86125, Україна, Донецька область,
  місто Макіївка, вул. Леніна 87,
  перший поверх, кімната 103,
  Тел. (0623) 22-29-25
  E-mail: klinika@rambler.ru

  РЕЖИМ РОБОТИ З НАСЕЛЕННЯМ
  ВІВТОРОК - 1400 - 1600
  ЧЕТВЕР - 1400 - 1600
  СУБОТА - 1000 - 1400

  Первинна юридична допомога полягає в консультуванні клієнтів за певними правовими питаннями, підготовці скарг, заяв, звернень до підприємств, установ, організацій публічного та приватного права. Клінікою може надаватися допомога в розробці установчих документів суб'єктів господарювання, та консультування з приводу здійснення державної реєстрації останніх та ін.
  Юридична допомога надається студентами старших курсів МЕГІ, яки навчаються за фахом "Право" при керівній підтримці викладачів-юристів.
  Методичну та консультаційну допомогу юридичній клініці здійснює Макіївське міське управління юстиції.
  Діяльність юридичної клініки не може бути направлена на правозаступництво чи представництво інтересів фізичних/юридичних осіб у судах та інших державних та правоохоронних органах і установах.
  Подальша юридична допомога здійснюється окремо від діяльності юридичної клініки за бажанням клієнта на підставі договору з професійними юристами, які відповідно до закону мають право на здійснення такої діяльності.
  Юридична клініка лише сприяє пошуку таких фахівців-юристів та за зверненням клієнта може рекомендувати певних юристів для надання подальшої правової допомоги.


  Юридична клініка надає безоплатну первинну правову допомогу всім фізичним особам (громадянам, особам без громадянства, біпатридам...) та юридичним особам незалежно від форм власності та організаційно-правових форма, а також фізичним особам-підприємцям.
  Клініка залишає за собою право не надавати юридичної допомоги з питань, пов'язаних зі вчиненням особою кримінально карних дій та з приводу кримінальної відповідальності таких осіб або відносно питань, за напрямком яких клініка не має можливості надати юридичну допомогу через відсутність відповідних спеціалістів у складі клініки.
  Первинна правова допомога клієнтам клініки надається згідно з порядком надання правової допомоги та правилами документообігу юридичної клініки МЕГІ, прийнятими в клініці.
  При наданні правової допомоги клієнт усвідомлює, що зміст наданої консультації носить характер рекомендації та наведена в ній точка зору співробітника юридичної клініки (консультанта, стажиста) може не збігатися з точкою зору суду, інших державних та недержавних органів, підприємств, установ, організацій та правоохоронних органів.
  Враховуючи безоплатний характер надання правової допомоги та надання цієї допомоги студентами навчального закладу, які ще не є дипломованими фахівцями, клієнт самостійно приймає рішення щодо можливості застосування ним рекомендацій, інформації та певних пропозицій, наданих співробітниками юридичної клініки та несе самостійну відповідальність за прийняті рішення.
  З метою запобігання викривленню змісту наданої консультації, така консультація надається переважно в письмовій формі з відповідними поясненнями та посиланням на конкретні нормативні акти, які регулюють порушені в запиті клієнта питання.
  Пояснення з приводу наданої консультації можуть надаватися усно чи письмово на вибір клієнта.
  Безпосередньо перед наданням юридичної допомоги (складанням заяви, роз'ясненням законодавства та ін.) співробітник юридичної клініки ознайомлює клієнта з правилами надання юридичної допомоги та здійснює реєстрацію клієнта.
  Клієнт юридичної клініки має право звертатися за допомогою до клініки у будь-який час за умови додержання графіку роботи юридичної клініки та черги при наданні правової допомоги.
  У процесі створення юридичної клініки Макіївського економіко-гуманітарного інституту було вивчено досвід юридичних факультетів вузів України: Київо-Могілевської академії, Львівського національного університету, Національного університету внутрішніх справ (м.Харків), Донецького національного університету, Університету внутрішніх справ (м.Луганск).
  Студенти і викладачі факультету у 2006 році брали участь у навчальних семінарах та Літніх школах для викладачів і студентів юридичних клінік України та тренінгу з теоретичних і практичних аспектів застосування Кодексу адміністративного судочинства України.

  Діяльність юридичної клініки набула широкий громадський резонанс у місті Макіївки.
  На етапі створення юридичної клініки МЕГІ і центр "ПГ" приймали участь у міжнародному проекті "Голос громадськості". У рамках цього проекту отримали сертифікат за кращу громадську ініциативу.

  У березні 2006 року Макіївський економіко-гуманітарний інститут приймав участь у міському конкурсі кращіх установ міста і одержав перемогу в номінації "За кращу громадську ініціативу".


  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  © Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua