Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Приоритетні напрямки наукових досліджень
ТЕМАТИКА
науково-дослідної роботи Макіївського економіко-гуманітарного інституту
№ п.п Кафедра Назва теми Державний реєстраційний номер Керівник НДР
1. Обліку і аудиту Науково-практичні аспекти та економіко-організаційний механізм оподаткування підприємств та організацій 0105U001602 Акаєв Шаміль Муртузович, к.е.н., доцент
2. Фінансів Науково-практичні аспекти та механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку Донецького регіону 0105U003034 Маглаперідзе Алла Сергіївна, к.е.н., доцент
3. Менеджменту організацій Науково-практичні аспекти та механізми управління сталого соціально-економічного розвитку підприємств і організацій Донецького регіону 0104U010450 Тарасенко Леонід Михайлович, к.е.н., професор
4. Прикладної математики та інформаційних технологій Проблеми моделювання економічних об’єктів та процесів і систем управління ними 0105U000152 Олійник Юрій Тимофійович, к.е.н., доцент
5. Психології Особливості розвитку самосвідомості та професійно-значущих якостей студентів-психологів 0105U000305 Макарова Любов Леонідівна, к.псих.н., доцент
6. Іноземних мов Індивідуалізація навчання студентів іноземних мов 0107U010704 Шкурко Тетяна Анатоліївна, к.філолог.н., доцент
7. Англійської філології Полікультурна складова навчання іноземної мови у вищій гуманітарній школі 0107U008545 Норкіна Лариса Жиганшівна, к.філол.н., доцент
8. Філософії та соціології Формування та функціонування громадської думки в індустріальному регіоні 0105U000948 Зибцев Валерій Миколайович, к.філос.н., доцент
9. Фізкультури і безпеки життєдіяльності 1. Розробити рекомендації з методології економічних розрахунків при вивчені дисциплін «Охорона праці», «Громадський захист» студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
2. Розробити методичні рекомендації з оснащення й організації роботи предметної аудиторії охорони праці, безпеки життєдіяльності та громадського захисту для вищих навчальних закладів
0106U005734

 

 

0106U005735
Медведєв Едуард Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник

 

Медведєв Едуард Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник

Важливим показником науково-дослідної роботи за останні три роки є захист дисертаційних робіт:
 • на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук: Журавльов В.І. на тему „Постфрідманівська парадигма космофізики: філософсько-світооглядовий аналіз”;
 • на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:
  • Балко О.В. на тему „Системний підхід до аналітичної оцінки тіньової виробничої діяльності промислових фірм”;
  • Загорна Т.О. на тему „Управління конкурентним потенціалом торговельної марки”;
  • Шаповалов П.О. на тему ”Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі”;
  • Святенко І.М. на тему „Регулювання розвитку малого підприємництва в Україні”;
  • Балакай О.Б. на тему „Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством”;
  • Меркулова А.В. на тему „Маркетинг екологічно чистих товарів”;
  • Храпкіна В.В. на тему: “Синтез системи оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємства”,
  • Попов С.Ф. на тему „Організаційно-економічний механізм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малими підприємствами”;
  • Стасюк Н.В. на тему „Організаційно-економічний механізм управління товарооборотом підприємств”;
 • на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:
  • Муханова І.Ф. на тему „Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності молодших школярів”;
  • Волженцева І.В. на тему „Оптимізація психологічного стану студентів в навчальній діяльності засобами музичного впливу”;
  • Ковальчишина Н.І. на тему „Зміни в мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх етапах професійної діяльності”;
 • на здобуття наукового ступеня кандидата наук з держ управління:
  • Маєвська Н.В. на тему „Механізми державного управління екологізацією надрокористування у вугільної промисловості України”;
  • Ніколаєва О.М. на тему „Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин”;
 • на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:
  • Пашков С.М. на тему „Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”;
  • Чеботарьова Ю.А. на тему „Правовий статус осіб, позбавлених волі»;
  • Хохлова І.В. на тему „Правове регулювання припинення права надрокористування в Україні”;
  • Мавліханова Р.В. на тему „Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права”;
 • на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:
  • Вєтрова Е.С. на тему „Семантика та функціонально-комунікативний аспект етикетних одиниць в епістолярній спадщині українських письменників ХІХ ст.”;
 • на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:
  • Кожевникова І.І. на тему „Формування культури навчальної діяльності молодших школярів”;
  • Полякова Я.В. на тему „Теорія і практика екологічного виховання учнівської молоді (етноекологічний аспект)”;
  • Русанова О.О. на тему „Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів”;
  • Парфьонов М.П. на тему „Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до педагогічного керівництва самостійною роботою учнів”;
 • на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук:
  • Коржов Г.О. на тему „Становлення підприємця в східній Україні: шлях до нової соціальної ідентичності”.
  На 2008 -2009 навчальний рік заплановано захист ще 2 докторських та біля десяти кандидатських дисертаційних робіт.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua