Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Приймальна комісія
Склад приймальної комісії інституту у 2014 рокі:
  Голова приймальної комісії:
  Веретенников Віталій Іванович
  – ректор інституту, професор;
  Заступник Голови приймальної комісії:
  Педерсен Олександр Айгілевич
  – перший проректор, к.філ.н., доцент;
  Відповідальний секретар приймальної комісії:
  Лукіна Ірина Михайлівна
  – к.ю.н., доцент кафедри правознавства
  Заступник відповідального секретаря приймальної комісії:
  Гресєва Олена Андріївна
  – старший викладач кафедри правознавства
  Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв:
  Вознюк Надія Олександрівна
  – секретар-референт;

  Члени приймальної комісії:

 1. Сьомкіна Тетяна Віталіївна – д.е.наук, професор, проректор з наукової роботи;
 2. Храпкіна Валентина Валентинівна – к.е.н., доцент, проректор з навчальної роботи;
 3. Губар Ольга Михайлівна – к.ф.н., доцент, декан факультету права та психології;
 4. Балко Олена Василівна – к.е.н. , доцент, декан економічного факультету;
 5. Соболевська Надія Володимирівна – к.істор.н., доцент, декан гуманітарного факультету;
 6. Волженцева Ірина Вікторівна – д.псих. н , доцент, завідувач кафедри психології;
 7. Павлій Ольга Калістратівна – начальник відділу кадрів;
 8. Лях Ірина Вікторівна – голова комісії з освіти міськвиконкому м.Макіївки;
 9. Крохмальова Олена Ігорівна – студентка 2 курсу факультету права та психології, спеціальності «Правознавство»;
 10. Бешецька Вікторія Ігорівна – студентка 2 курсу факультету права та психології, спеціальності «Правознавство».
План роботи приймальної комісії приватного вищого навчального закладу «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1 1.1 Підготовка наказу про призначення заступника голови приймальної комісії, відповідального секретаря приймальної комісії та заступника відповідального секретаря.

жовтень 2013 р.

Голова ПК

1.2 Затвердження складу приймальної комісії.

жовтень 2013 р.

Голова ПК

2

Розробка та затвердження Положення про приймальну комісію.

листопад-грудень 2013 р.

Голова ПК

3

Упорядкування і затвердження плану роботи приймальної комісії на 2014 р.

жовтень 2013 р.

Голова ПК

4

Розробка і затвердження Правил прийому до ПВНЗ « Макіївський еконоіко-гуманітарний інститут»

листопад 2013 р.

Голова ПК,відповідальний секретар ПК

5

Проведення засідань приймальної комісії.

жовтень 2013 р. – вересень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

6

Матеріально-технічне забезпечення роботи приймальної комісії.

січень – березень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК,комендант інституту

7

Оновлення інформаційного стенду приймальної комісії.

листопад 2013 р.

Заступник відповідального секретаря ПК

8

Розробка профорієнтаційних проектів про навчальний заклад.

жовтень-грудень 2013 р.

Проректор з навчальної роботи

9

Визначення та проведення заходів профорієнтаційної роботи.

лютий -липень 2014 р.

Проректор з навчальної роботи

10 10.1 Підготовка довідково-інформаційних матеріалів про ПВНЗ «МЕГІ»

жовтень 2013 р.

Заступник відповідального секртаря ПК, помічник ректора з виховної роботи

10.2 Підготовка матеріалів до інформаційного довідника «Довідник абітурієнта» (на 2014-2015 н.р.) видавництво «Торсінг+» ( м. Харків).

листопад 2013 р.

Заступник голови ПК

10.3 Поновити веб-сайт інституту щодо інформації про вступну кампанію 2014 року .

грудень 2013 р.

Відповідальний секретар ПК, начальник відділу ІТЗ

11

Оголошення умов прийому до ПВНЗ "Макіївський економіко-гуманітарний інститут»(стенди, листівки, веб-сайт)

грудень 2013 р.

Відповідальний секретар ПК

12

Організувати проведення агітаційної роботи та розповсюдження агітаційних матеріалів силами студентів та професорсько-викладацького складу інституту.

січень - липень 2014 р.

Заступник відповідального секретаря ПК

13

Підготовка спеціального номера студентського самоврядування "СтудІнфо" для абітурієнтів.

березень 2014 р.

Помічник ректора з виховної оботи, студентський профсоюз

14 14.1 Розробити і затвердити програми вступних випробувань.

до 01 березеня 2014 р.

Голови предметних комісій

14.2 Оприлюднити програму вступних випробувань на веб-сайті ВНЗ

березень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК, начальник відділу ІТЗ

15

Призначення складу предметних екзаменаційних, відбіркової, апеляційної комісій.

березень 2014 р.

Голова ПК,

16

Розробити Положення про апеляційну і відбіркову комісії.

березень 2014 р.

Голова ПК, відповідальний секретар ПК

17

Розробити і затвердити критерії оцінювання вiдповiдi вступника.

до 1 березня 2014 р.

Голови предметних комісій

18

Розробити та затвердити екзаменаційні матеріали для вступних випробувань

до 1 березня 2014 р.

Голови предметних комісій

19

Проведення інструктажу членів приймальної комісії та членів відбіркової комісії.

червень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

20

Призначити уповноважену особу iз питань роботи з Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

до 1 березня 2014 р.

Голова ПК

21 Проведення організаційних заходів щодо прийому документів від абітурієнтів:

 

 

21.1. Інструктування технічних працівників

до 1 липня 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

21.2. Підготовка приміщень для зберігання і оброблення документів.

до 1 липня 2014 р.

Заступник з відповідального секретар ПК

21.3. Звітування про готовність до прийому документів від абітурієнтів.

до 1 липня 2014р.

Відповідальний секретар ПК

21.4. Проведення засідань приймальної комісії з питань допуску абітурієнтів до вступних випробувань.

липень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

21.5. Забезпечення розміщення матеріалів роботи приймальної комісії ВНЗ «МЕГІ» на веб-сайті інституту

липень- серпень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК, начальник відділу ІТЗ

21.6. Підготовка відповідей на листи (в т.ч. електронні) абітурієнтів.

липень- серпень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК, заступник відповідального секретаря ПК

21.7. Підготовка стенду, що відображає динаміку подання заяв (план прийому, кількість поданих заяв).

липень- серпень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

22

Скласти розклад роботи відбіркової та апеляційної комісій.

червень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

23 Організація конкурсу і проведення вступних випробувань:

 

 

23.1. Розробка і затвердження розкладу вступних випробувань.

до 27 червня 2014 р.

Голова ПК, відповідальний секретар ПК

23.2. Організація і проведення вступних випробувань.

липень 2014 р.

Голова ПК, відповідальний секретар ПК

23.3. Проведення конкурсу та оголошення списків рекомендованих до зарахування.

серпень 2014 р.

Голова ПК

24

Інформування та оприлюднення рейтингового списку вступників.

серпень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

25

Підготування проекту наказу на зарахування до складу студентів 1-го курсу ВНЗ " МЕГІ" рекомендованих вступників.

серпень 2014 р.

Голова ПК

26

Внесення змін статусу вступника у Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань освіти.

серпень 2014 р.

Уповноважена особа ЄДЕБО

27

Проведення підсумків роботи приймальної комісії за поточний період.

серпень 2014 р.

Голова ПК

28

Оформлення звітів роботи приймальної комісії.

серпень- вересень 2014 р.

Відповідальний секретар ПК

29

Виступ на вченій раді інституту з питання "Про результати прийому до ВНЗ " МЕГІ" на 2013-2014 навчальний рік".

вересень 2014 р.

Заступник голови ПК


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua