Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Міжнародна діяльність
Міжнародна діяльність Макіївського економіко-гуманітарного інституту спрямована на використання міжнародного ресурсу для підвищення якості освіти, реалізації принципів Болонської декларації, сприяння інноваційним процессам і заходам в освітній діяльності інституту. Її започатковано на основі проведення моніторингу потенційних можливостей здійснювати цей важливий напрям діяльності на факультетах, кафедрах та в інших структурних підрозділах МЕГІ.
На сьогодняшній день співробітництво МЕГІ у сфері освітньої та наукової діяльності базується на двосторонніх офіційних угодах, укладених із зарубіжними ВНЗ–партнерами та асоціаціями, а саме:
 • Ростовський державний економічний університет «РІНГ» ( Російська Федерація );
 • Ростовський інститут захисту підприємця ( Російська Федерація );
 • Таганрозький державний педагогічний інститут ( Російська Федерація );
 • Воронезький державний архітектурно-будівельний університет ( Російська Федерація );
 • Рязанський державний університет імені С.О.Єсеніна ( Російська Федерація );
 • Інститут соціальної педагогіки Російської академії освіти ( Російська Федерація );
 • Барановичський державний університет ( Республіка Білорусь );
 • Краківська вища школа ім.А.Ф. Моджевського ( Краків, Польща );
 • ТОВ Центр креативних технологій «Квадратний апельсин» ( м.Мінськ, Республіка Білорусь );
 • Європейська Асоціація транзакційного аналізу ( її представництво: Українська Асоціація транзакційного аналізу, м. Переяслав-Хмельницький ).
Що стосується участі МЕГІ у міжнародних освітніх, науково-дослідних программах, слід зазначити залучення насамперед до цього напрямку роботи кафедр економічного факультету, а саме до:
 • участі в міжнародній програмі «Освіта без кордонів» Форуму молодих лідерів України;
 • участі в міжнародному науково-дослідному проекті ( №2002-4425 ) «Досягнення, перспективи європейської освіти і науково-технічної інтеграції» ( Jean Monet Project );
 • участі в договорах на створення ( передачу ) науково-технічної продукції № 04 ЄС від 08.01.2006р., № 11 ЄС від 02.01.2006 р., № 30 ЄС/2007 від 07.11.2007 р. з Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій при Київському державному центрі науково-технічної і економічної інформації.
З 2005 року МЕГІ є учасником міжнародного освітнього проекту «Сертифікат» Товариства міжнародної освіти - ТОВ (Лондон, Велика Британія). За підсумками щорічних експертиз ( актуалізацій ) освітньої та науково-дослідної діяльності усіх трьох факультетів інституту гуманітарний факультет і факультет права і психології набули рейтингового рівня «В» (за рейтинговою шкалою ТМО), що означає «вищий навчальний заклад, який постійно досягає добрих результатів», а економічний факультет – рейтингового рівня «ВВ» ( тобто більш високого рівня ), що означає «якісний вищий заклад на доброму професійному рівні».
У зв’язку з інтеграцією системи вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір актуальною є академічна мобільність студентів, яка надає їм можливість отримати сучасні знання у закордонних ВНЗ. У 2007-2008 навчальному році 4 студента МЕГІ ( двоє студентів магістратури та двоє студентів 4 курсу бакалаврату економічного факультету ) проходили практику у ВНЗ, організаціях і установах Російської Федерації, а саме:
 • Ростовський інститут захисту підприємця;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс» ( м.Москва );
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляющая компания «БВТ» ( м.Москва ).
Макіївський економіко-гуманітарний інститут – активний і постійний учасник міжнародних виставок навчальних закладів України, на яких було представлено досягнення інституту на шляху реалізації основних принципів і положень Болонської декларації, його здобутки щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розвитку матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення. Неабиякий інтерес викликали підручники та навчальні посібники викладачів МЕГІ, що їх було видано з грифом Міністерства освіти і науки України.
Йдеться про участь МЕГІ у таких виставкових заходах, як:
 • Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра» до Дня студента ( м.Київ, 16-18 листопада 2006 року );
 • Десята ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2007» ( м.Київ, 15-17 лютого 2007 року );
 • Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – абітурієнт 2008» ( м.Київ, 11-13 квітня 2008 року ).
За підсумками роботи МЕГІ у зазначених міжнародних освітніх виставках досягнення та здобутки інституту в галузі інноваційної освітньої діяльності були відмічені грамотами, дипломами, подякою ректорові інституту від Міністра освіти і науки України.
За останні три роки 7 викладачів МЕГІ перебували у ділових зарубіжних відрядженнях, беручи участь у міжнародних науково-методичних конференціях у ВНЗ Російської Федерації та Республіки Молдова.
Впродовж 2006-2008 років науково-педагогічні працівники брали участь в міжнародних наукових конференціях, що проводилися на базі провідних ВНЗ України та зарубіжжя. За цей період викладачі МЕГІ представили свої доповіді на 95 міжнародних наукових форумах.
У складі науково-педагогічних кадрів МЕГІ вісім викладачів мають почесні звання зарубіжних навчальних закладів, а саме:
 1. Олійник Юрій Тимофійович, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій – член-кореспондент Міжнародної Академії наук вищої школи ( м.Санкт-Петербург ).
 2. Товстик Василь Антонович, доцент кафедри загальної психології і педагогіки – член-кореспондент Міжнародної Академії наук вищої школи ( м.Санкт-Петербург ).
 3. Медвєдєв Едуард Миколайович, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності – почесний член Міжнародної Академії екології та безпеки життєдіяльності ( м.Санкт-Петербург ).
 4. Педерсен Олександр Айгілевич, перший проректор – почесний професор Ростовського інституту захисту підприємця.
 5. Журавльов Володимир Ілліч, завідувач кафедри філософії і соціології – член Міжнародної Академії енергоінформаційних наук ( Російська Федерація ).
 6. Товстик Олена Володимирівна, старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності – почесний член Міжнародної Академії екології та безпеки життєдіяльності ( м.Санкт-Петербург ).
 7. Матузова Ірина Григорівна, старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності – почесний член Міжнародної Академії екології та безпеки життєдіяльності ( м.Санкт-Петербург ).
 8. Тарасенко Леонід Михайлович, завідувач кафедри менеджменту організацій – почесний член Міжнародної Академії екології та безпеки життєдіяльності ( м.Санкт-Петербург ).
На часі вирішення важливих питань, які сприятимуть диверсифікації та активізації міжнародної діяльності МЕГІ.
Насамперед йдеться про налагодження партнерських зв’язків з більшим колом провідних зарубіжних ВНЗ, організацій та установ з метою реалізації спільних програм академічної мобільності студентів, аспірантів і викладачів, залучення іноземних фахівців, науково-педагогічних працівників зарубіжжя до навчального процесу в МЕГІ, виконання наукових досліджень у рамках міжнародних програм і проектів, а також отримання грантових коштів різних закордонних фондів для підвищення ефективності міжнародної діяльності МЕГІ.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua