Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу в МЕГІ
На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти держави відбувається процес її інтеграції в єдиний європейський освітній простір. Європейський орієнтир освітньої діяльності МЕГІ реалізується по двох напрямках:
( 1 ) упровадження та вдосконалення кредитно-модульної технології навчання та ( 2 ) встановлення та налагодження партнерських зв’язків із зарубіжними університетами європейських країн.
Кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) у нашому інституті впроваджено з 2005-2006 навчального року, що передбачало доволі радикальну перебудову навчально-виховного процесу. По-перше, було створено її базові елементи – принципово нові робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, по-суті, докорінно перероблено навчально-методичні комплекси дисциплін кафедр, першокурсників було забезпечено інформаційними пакетами, індивідуальними навчальними планами тощо. По-друге, це доволі значна перебудова в організації навчання, яка базується на модульному структуруванні навчального процесу з чітко визначеними етапами засвоєння програмного матеріалу, формами контролю та критеріями оцінювання навчальних досягнень студентів. Поточний модульний контроль у МЕГІ здійснюється із застосуванням комп’ютерної техніки. По-третє, впровадження кредитно-модульної технології навчання вимагає створення сучасного навчально-методичного забезпечення та нової інформаційної бази навчання. Бібліотека інституту, її читальні зали та науково-інформаційний центр за останні три-чотири роки поповнилися новими, розробленими згідно вимог КМСОНП, методичними вказівками та рекомендаціями, конспектами лекцій, навчальними тестовими завданнями, новими підручниками та навчальними посібниками з грифом Міністерства освіти і науки України, з-поміж яких чимало й таких, авторами та розробниками яких є і фахівці кафедр МЕГІ. Нарешті, в цілому подолано психологічний бар’єр, пов’язаний з переходом до нової освітньої парадигми, в основі якої – самостійна робота студента, переважно індивідуальні форми навчання, диференційовані завдання, суб’єктно-суб’єктні відносини співробітництва між викладачем і студентом, отже, те, що є найефективнішими чинниками розвитку творчої особистості студента.
Досягнення інституту в запровадженні нової технології навчання високо оцінено нашим міністерством під час участі МЕГІ в міжнародних освітянських виставках і презентаціях у Києві.
Важливою передумовою успішної освітньої діяльності будь-якого вищого навчального закладу, реалізації кредитно-модульної технології навчання як кредитно-трансферної системи, академічної мобільності студентів і викладачів, виконання спільних науково-дослідних проектів є наявність розвинутих ділових і творчих зв’язків із європейськими університетами-партнерами. МЕГІ здійснює цю роботу за планом міжнародної діяльності на основі низки договорів про співробітництво з університетами Російської Федерації, Білорусі та Польщі, є учасником міжнародного освітнього проекту „СЕРТИФІКАТ” Товариства міжнародної освіти ( Лондон, Велика Британія ) та набуває досвід в організації академічного обміну студентами та викладачами, участі в міжнародних наукових форумах за кордоном та інших формах міжнародного академічного співробітництва.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua