Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кафедра обліку та аудиту
Кафедру засновано у 1996р. Здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з обліку та аудиту.
Штат кафедри обліку і аудиту налічує 12 викладачів, серед них 3 доктора економічних наук, професора, 6 кандидатів економічних наук. Високий професійний рівень співробітників кафедри підтверджується тим, що багато хто з них суміщає науково-викладацьку роботу з практичною діяльністю.
Кафедра має в своєму розпорядженні багату матеріально-технічну базу: спеціалізовані навчально-методичні аудиторії, читальні зали, комп'ютерні класи.
У навчальному процесі широко використовуються прикладні бухгалтерські програми «Акцент», «Звіт», «Парус», «1-С: Підприємство», а також система тестування «Колоквіум».
Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам вищої освіти, він повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Використовується найновіша навчально-методична література.
Профільними дисциплінами кафедри є: “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті”, “Звітність підприємств” та інші.
Поряд з традиційними методами навчання (лекції, семінарські та практичні заняття), викладачі кафедри обліку і аудиту впроваджують активні форми навчання, які спрямовані на стимулювання самостійної роботи студентів та творчого використання знань (ділові ігри, ситуаційні завдання та інше).
Головним інноваційним аспектом діяльності кафедри є розробка повних навчально-методичних комплексів дисциплін з використанням елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Завдяки цьому студенти набувають необхідні знання по організації фінансового, податкового і управлінського обліку і звітності у виробничій, фінансовій, зовнішньоекономічній і бюджетній сферах на базі економіко-математичних методів, комп'ютерної техніки і науково-дослідної роботи.
Під час навчання студенти спеціальності забезпечуються базами для проходження практики.
Навчально-методична робота кафедри тісно пов'язана з науково-дослідною діяльністю, спрямованою на вирішення проблемних питань підприємств і організацій регіону. Основна тема дослідження - “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктів господарювання” (має державну реєстрацію).
Результатом наукової та науково-методичної роботи викладачів кафедри обліку і аудиту МЕГІ є публікація монографій, навчальних посібників, наукових статей та навчально-методичних рекомендацій.
Основні навчальні посібники, підготовлені викладачами кафедри та рекомендовані Міністерством освіти і науки України:
 • Судово-бухгалтерська експертиза [навч. посіб] / О.А.Сизоненко. – Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. – 400 с.
 • Аудит / В.М. Сердюк., О.А. Сизоненко. – Донецьк : Вебер, 2010. – 260 с.
 • Техніко-економічний аналіз / Н. В.Маєвська, В. М. Бєлєнцов. – Донецьк : Ноулідж (Донецьке відділення), 2010. – 297 с.
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / В.М.Сердюк., О.А.Сизоненко, Ш.М.Акаєв. – Макїівка : Ноулідж, 2010. – 367 с.
 • Організація обліку на малих підприємствах : навчальний посібник / Т.В. Сьомкіна, І.М.Святенко. – МЕГІ. – Видавець Дмитренко Л.Р. – 2010. – 452 с.
 • Формування соціальної економічної системи (історія розвитку) / Т.В.Сьомкіна. – Макіївка : МЕГІ ПП „Поліпрес”, 2008. – 199 с.
 • Звітність підприємств / Ш.М.Акаєв, І.М.Фабрая (Святенко), В.М.Сердюк. – Донецьк : Норд-Пресс, 2005. – 413 с.
 • Фінансовий облік / В.М.Сердюк, Ш.М.Акаєв, І.М.Фабрая (Святенко). – Донецьк : Норд-Пресс, 2005. – 347 с.

Щорічно кафедрою обліку і аудиту проводиться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання», яка викликає великий інтерес як у вітчизняних, так і зарубіжних учених. За результатами проведених конференцій опубліковано збірки наукових праць та колективні монографії:
 • Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання [Текст]: [Монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. М.Г. Білопольського; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012.- – 372с.
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: сучасний стан та напрями вдосконалення [Текст]: [Монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. М.Г. Білопольського; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013.- – 220с.
 • ­ Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний та міжнародний досвід [Текст]: [Монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. М.Г. Білопольського, к.е.н., доц. Сизоненко О.А.; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2014.- –350с.
 • Кафедра обліку і аудиту підтримує постійні творчі зв’язки з:
 • редакціями періодичних видань: «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія», «Баланс» та ін.;
 • консалтинговою компанією «Баланс-клуб»;
 • аудиторськими фірмами;
 • іншими навчальними закладами відповідного профілю.
Основним напрямом міжнародної діяльності кафедри є участь у міжнародних наукових симпозіумах, конференціях, семінарах, круглих столах. Окремим важливим аспектом діяльності кафедри є студентська наукова робота. Щорічно більше 50 студентів спеціальності беруть участь у наукових конференціях, у тому числі міжнародних та зарубіжних. За результатами наукових досліджень публікується велика кількість статей та тез доповідей.
У 2009-2014 роках студенти, підготовлені викладачами кафедри, ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».
Випускники кафедри отримують привабливу професію, яка користується попитом на підприємствах різних видів діяльності. Про високій рівень їх підготовки свідчить той факт, що багато випускників кафедри займають керівні посади на великих підприємствах, в комерційних банках, очолюють аудиторські фірми, економічні та бухгалтерські служби підприємств. Вони працюють:
 • керівниками, фінансовими директорами і головними бухгалтерами підприємств;
 • інспекторами податкових і контрольно-ревізійних служб, установ, відділів облдержадміністрацій;
 • аудиторами, судовими експертами-бухгалтерами;
 • спеціалістами бюджетних організацій, страхових компаній, тощо.
 • Кафедра обліку і аудиту особливо пишається своїми випускниками, адже вони є успішними людьми.

  КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ ЧЕКАЄ НА ВАС!
  Кафедра знаходиться в навчальному корпусі № 1, кімната 308
  за адресою: 86157, Донецька обл., м. Макіївка,
  вул. Островського, буд. 16
  Контактні телефони: (06232) 22-22-27, 22-20-42, 22-03-23
  Електронна пошта:oblik-audit@ukr.net
  Сторінка на сайті «Однокласники»: http://www.odnoklassniki.ru/profile/551555064791


  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  © Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua