Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Кафедра мовознавства
Соціально-політичні зміни в нашому суспільстві викликали гостру потребу у фахівцях різного спрямування, які володіють іноземними мовами і підготовлені до міжнародної мовної комунікації. Саме такі завдання вирішує кафедра мовознавства.
Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів немовних спеціальностей з англійської, німецької, французької мов професійного спілкування, французької мови (третя іноземна мова), латинської мови для напрямів підготовки «Мова та література (англійська)», «Українська мова і література», «Правознавство», викладають курс «Ділова англійська мова» для студентів спеціальності «Соціологія», організували роботу факультативу англійської мови для студентів економічних спеціальностей, факультативу французької мови для студентів спеціальності «Правознавство», курсу інтенсивного вивчення англійської мови для студентів економічних спеціальностей.
На кафедрі, на постійній основі працюють 7 викладачів, з них 2 мають вчений ступінь кандидата наук, 3 мають вчене звання доцента.
Парфьонов Михайло Петрович. Завідуючий кафедрою мовознавства, доцент, кандидат педагогічних наук.
Закінчив МЕГІ у 2000 р. за спеціальністю “Мова та література (англійська)”. Кваліфікація – викладач англійської та німецької мови та зарубіжної літератури. Автор близько 42 наукових та науково-методичних праць. Співавтор навчального посібника з грифом МОН “Посібник з навчання ділового письма з англійської мови для студентів немовних ВНЗ” (м. Донецьк, 2010).
Кухар Ольга Володимирівна. Доцент, кандидат філологічних наук.
Закінчила Горлівській державний педагогічний інститут іноземних мов у 1971 р. Кваліфікація – вчитель французької мови середньої школи . Автор близько 25 наукових та науково-методичних праць. Займається підготовкою студентів для складання іспиту DELF (Diplome d'Etudes de la Langue Francais) з французької мови.
Скляр Ірина Олександрівна. Доцент, кандидат філологічних наук. Закінчила Донецький інститут соціальної освіти у 2003 році за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література». Кваліфікація – Учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. Автор близько 61 науково-методичної праці.
Педерсен Світлана Борисівна. Старший викладач. Закінчила Таганрозький державний педагогічний інститут у 1972 р. за спеціальністю “ Англійська мова.” Кваліфікація – вчитель англійської мови. Автор 8 науково-методичних праць з методики викладання іноземної мови.
Зеленов Олександр Степанович. Старший викладач. Закінчив Горлівській державний педагогічний інститут іноземних мов у 1974 р. за спеціальністю “ Французька мова”. Кваліфікація – вчитель французької мови середньої школи. У 1998 р. закінчив МЕГІ за спеціальністю “Українська мова та література”. Кваліфікація – викладач української мови та літератури. Автор посібника з латинської мови “Lingua Latina” (м. Донецьк, 2010), що отримав гриф МОН, методичних вказівок до проведення практичних занять з французької мови та 22 наукових праць.
Артьоменко Олена Іванівна. Старший викладач. Закінчила Горлівській державний педагогічний інститут іноземних мов у 1982 р. за спеціальністю “Англійська та німецька мови”. Кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов. У 2008 р. закінчила магістратуру Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Управління навчальним закладом”. Автор близько 20 науково-методичних праць.
Симонець Марина Семенівна. Асистент. Закінчила Донецький державний університет у 1989 р. за спеціальністю “Французька мова та література”. Кваліфікація – філолог, викладач французької мови та літератури.
Автор близько 32 науково-методичних праць. Здобувач Донецького національного університету з 2008 року.
Клеменіщева-Смолярова Катерина Сергіївна. Асистент. Закінчила МЕГІ у 2007 р. за спеціальністю “Мова та література (англійська)”. Кваліфікація – викладач англійської та німецької мови та зарубіжної літератури.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ МОВОЗНАВСТВА

Всі викладачі кафедри беруть активну участь у науковій роботі. Наукові інтереси викладачів представлені наступними напрямками: типологічні дослідження (к.ф.н., доц. О.В. Кухар, ас. М.С. Симонець), педагогіка і методика викладання іноземних мов (к.п.н., доц. М.П. Парфьонов, доц. О.С. Зеленов, ст. викл. О.І.Артеменко, ст. викл. С.Б. Педерсен).

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА КАФЕДРИ

З 2011 на кафедрі виконується тема "Міжкультурна комунікація в сфері соціальної та професійної інтеграції", державний реєстраційний номер якої - 0111U003682. Науковий керівник теми - доц., к.ф.н. Т.А. Шкурко. У виконанні теми беруть участь викладачі кафедри та студенти МЕГІ.
Результатами роботи є наукові статті, виступи на наукових конференціях, робочі програми з дисциплін кафедри.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

На кафедрі використовуються такі форми наукової роботи студентів - проведення олімпіад та студентських наукових конференцій, участь у регіональних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, залучення до НДР, що виконується на кафедрі.

СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ МОВОЗНАВСТВА

Згідно угоди між кафедрою мовознавства ГОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт» та кафедрою мовознавства гуманітарного факультету Макіївського економіко-гуманітарного інституту від 25.06.2009 року робота проводиться за наступними напрямками:
  1. Організація та проведення міжкафедральних та міжвузівських наукових семінарів, науково-практичних конференцій і т.д.
  2. Розробка та проведення сумісних науково-дослідних заходів.
  3. Обмін результатами наукових досліджень і розробок, публікаціями, навчальними матеріалами.
  4. Обмін досвідом з реалізації передових технологій та методів навчання іноземним мовам.
Згідно угоди між кафедрою англійської філології факультету англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов та кафедрою мовознавства гуманітарного факультету Макіївського економіко-гуманітарного інституту від 1.02.2008 року робота проводиться за наступними напрямками:
  1. Обмін інформацією про новітні інформаційні технології, передовий досвід.
  2. Обмін інформацією про міжнародні та вітчизняні конференції, семінари, симпозіуми.
  3. Обмін досвідом впровадження кредитно-модульної системи.
  4. Обмін результатами наукових досліджень і розробок, публікаціями, навчальними матеріалами.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua