Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Гуманітарний факультет
Гуманітарний факультет було засновано 1994 року, коли навчання зі спеціальності – Мова та література (англійська) розпочали 30 студентів. У 2003 році було ліцензовано спеціальність “Соціологія”, а 2005 року – спеціальність “Українська мова та література.”
За час свого існування дипломи фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” отримали понад 700 випускників факультету за напрямами “Філологія” та “Соціологія”, з них 67 одержали дипломи з відзнакою.
На факультеті здійснюється підготовка студентів з таких напряків:
Гуманітарні науки:
6.020303 – Філологія:
     Мова та література (англійська),
     Українська мова та література
7.030502 – Мова та література (англійська)
Соціально-політичні науки
6.030101 – Соціологія
7.040201 - Соціологія
Сьогодні на факультеті навчається 467 студентів.
Навчання здійснюється за двома формами денною та очно-заочною.
КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ
Декан факультету - Соболевська Надія Володимирівна, доцент, кандидат історичних наук.
Заступник декана – Шумських Ірина Андріївна, доцент.
Гуманітарний факультет має окремий корпус (ІІІ корпус МЕГІ) за адресою:
вулиця Кірова 98 , Макіївка Донецької області, 86101, Україна, деканат гуманітарного факультету, телефон (0623) – 28-54-31, факс (0623) 28-54-31, електронна адреса: mail@megi.com.ua.
Час роботи деканату: кожного дня з 8.00 до 16.00.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Навчальний процес на гуманітарному факультеті здійснюється за принципами кредитно-модульної системи на базі державних стандартів вищої освіти України. При цьому використовуються активні методи навчання, зокрема інтерактивні, групове і індивідуальне навчання, диференційний підхід. Контроль знань студентів здійснюється шляхом виконання тестових завдань, письмових робіт, складання усних і письмових іспитів, виконання індивідуальних завдань, проходження різних видів практик. Об’єктами оцінювання є рівень виконання тестових завдань, індивідуальних творчих завдань, робота студента на практичних і семінарських заняттях, а також виконання наукових, науково-дослідницьких робіт.
Студенти навчаються із залученням інформаційної бази інституту ( електронних конспектів лекцій, методичних вказівок та рекомендацій, навчальних комп’ютерних програм, комплектів навчальних та контролюючих тестів, тощо), лінгафонного обладнання, комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. У розпорядженні студентів факультету є бібліотечний фонд інституту, який становить понад 60000 примірників.
Для студентів факультету створені відповідні умови для навчання, наукової роботи, відпочинку, заняття спортом. Сьогодні це три лінгафонних кабінети, 2 читальні зали, комп’ютерні класи, соціологічна лабораторія, спортивний зал.
До складу гуманітарного факультету входять такі кафедри:
  • кафедра англійської філології: завідувач кафедри - Норкіна Лариса Жиганшівна, кандидат філологічних наук, доцент;
  • кафедра української філології: завідувач кафедри – Вєтрова Ельвіра Сабірівна, кандидат філологічних наук, доцент;
  • кафедра філософії та соціології: завідувач кафедри – Журавльов Володимир Ілліч, доктор фісофських наук, професор;
  • кафедра іноземних мов: завідувач кафедри - Шкурко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
На гуманітарному факультеті науково-дослідна робота здійснюється за такою тематикою:
  • “Полікультурна складова навчання іноземних мов у вищій гуманітарній школі”;
  • “Лінгвокультурологічні аспекти дослідження тексту”.
  • “Дослідження закономірностей формування та функціонування громадської думки у великому індустріальному регіоні”;
  • “Індивідуалізація навчання студентів іноземних мов”.
За результатами наукових досліджень викладачі щорічно публікують статті у провідних фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях, симпозіумах, форумах, працюють у спеціалізованих вчених радах провідних вузів регіону. За останні 3 роки ними надруковано більше 150 наукових статей. Викладачі беруть участь у роботі Всеукраїнських та міжнародних конференцій.
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
Студентське наукове товариство (СНТ) на гуманітарному факультеті складається з підсекцій від кожної кафедри, на засіданнях яких розглядаються найбільш актуальні питання розвитку філологічної науки, теорії і практики соціального розвитку сучасного суспільства. Крім цього, студенти беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедр.
Щорічним підсумком роботи СНТ є проведення Дня науки МЕГІ, виступи студентів на вузівській та міжвузівських конференціях. Члени СНТ беруть активну участь у міжвузівських олімпіадах, конкурсах, науково-практичних семінарах та конференціях за фахом, у щорічних Всеукраїнських студентських олімпіадах та у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
МІЖВУЗІВСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
Факультет підтримує ділові і наукові контакти з Британською Радою ( British Council ) в Україні, з Університетом міста Зіген ( ФРН ), з порідненими кафедрами Барановичського державного університету( Республіка Білорусь ), Краківської Вищої Школи імені Анджея Фріча Модржевського (Польща), Рязанським державним університетом (Росія), з Інститутом соціальних наук Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Інститутом соціології НАН України, Вищою школою соціології при Інституті соціології НАН України, Українською соціологічною асоціацією, кафедрою філософії Донецького національного університету, кафедрою філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою соціології управління Донецького державного університету управління. Активна співпраця з науковцями України, СНД та дальнього зарубіжжя допомагає забезпечити високий рівень підготовки випускників гуманітарного факультету.
Гуманітарний факультет має міжнародну сертифікацію Товариства Міжнародної Освіти ( Лондон, Велика Британія ), і кращі випускники факультету мають можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО, який сприяє мобільності випускників в єдиному європейському освітньому просторі та збільшує їх конкурентноздатність на українському і європейському ринках праці.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua