Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Економічний факультет
Економічний факультет заснований в 1992 році. За час свого існування факультет підготував і випустив більш 2245 фахівців економічного профілю освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр", 128 з них отримали дипломи з відзнакою.
Економічний факультет МЕГИ має сертифікацію Товариства Міжнародної освіти (Лондон, Велика Британія) рівня ВВ ("якісний заклад на доброму професійному рівні").
Всі напрями підготовки факультету мають третій та четвертий рівні акредитації.
Економічний факультет здійснює підготовку в галузі 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами:
Напрям підготовки Кваліфікація Термін навчання
Економіка підприємства
6.030504 Бакалавр економіки 4 роки
7.050107 Спеціаліст з економіки підприємства 1 рік
8.050107 Магістр з економіки підприємства 1 рік
Фінанси і кредит
6.030508 Бакалавр економіки 4 роки
7.050104 Спеціаліст з фінансів 1 рік
8.050104 Магістр з фінансів 1 рік
Облік і аудит
6.030509 Бакалавр економіки 4 роки
7.050106 Спеціаліст з обліку і аудиту 1 рік
8.050106 Магістр з обліку і аудиту 1 рік
На факультеті вчиться майже 1900 студентів.
Декан економічного факультету - кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Балко Олена Василівна.
Склад факультету
До складу факультету входять сім кафедр:
Кафедра економіки підприємства. Завідувач д.е.н., проф. Кошкарьов Олександр Петрович. У складі кафедри 9 штатних викладачів. Основний напрям наукової роботи - "Економічні проблем виробництва екологічно чистої продукції".
Кафедра обліку і аудиту. Завідувач д.е.н., проф. Сьомкіна Тетяна Віталіївна. У складі кафедри 8 штатних викладачів.
Основний напрям наукової роботи - "Науково-практичні аспекти й економіко-організаційний механізм оподаткування підприємств і організацій".
Кафедра фінансів. Завідувач д.е.н., проф. Коровіна Зінаїда Павлівна. У складі кафедри 10 штатних викладачів. Основний напрям наукової роботи - "Науково-практичні аспекти й механізми державної регуляції соціально-економічного розвитку Донецького регіону".
Кафедра економічної теорії. Завідувач к.е.н., доц. Маглаперідзе Алла Сергіївна. У складі кафедри 8 штатних викладачів.
Основний напрям наукової роботи - "Науково-практичні аспекти й механізми державної регуляції соціально-економічного розвитку Донецького регіону".
Кафедра фізичної культури і безпеки життєдіяльності. Завідувач д.т.н., проф. Медведєв Едуард Миколайович. У складі кафедри 7 штатних викладачів. Основний напрям наукової роботи - "Розробка методики економічного стимулювання робіт із забезпечення безпечних умов праці на виробництві".
Кафедра менеджменту організації. Завідувач к.е.н., проф. Тарасенко Леонід Михайлович. У складі кафедри 5 штатних викладачів. Основний напрям наукової роботи - "Науково-практичні аспекти і механізми управління стійкого соціально-економічного розвитку підприємств і організацій Донецького регіону".
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій. Завідувач к.т.н., доц. Булкин Віталій Іванович. У складі кафедри 5 штатних викладачів. Основний напрям наукової роботи - "Моделювання економічних об'єктів і процесів і систем управління ними".
Факультет підтримує ділові й наукові контакти з Академією економічних наук України, Інститутом економіки промисловості й Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк), Донецьким національним університетом, Донбасівською національною академією будівництва і архітектури, Донецьким університетом економіки й торгівлі ім. Туган-Барановського, Саратовською економічною академією, Московською академією харчової промисловості і іншими провідними вузами України і СНД.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua