Макіївський
економіко-гуманітарний
інститут
Наш учбовий заклад отримав міжнародну сертифікацію від Товариства Міжнародної Освіти, Лондон (ТМО). У наших студентів є можливість отримати міжнародний сертифікат ТМО.
86157, Україна, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Островського, 16.

Аспірантура

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ МЕГІ
за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
(розроблені згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від
1 березня 1999 року про Підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів
в аспірантурі і докторантурі)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Форми навчання в аспірантурі: з відривом від виробництва і без відриву від виробництва. Термін навчання – три роки.
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на підставі контрактів, укладених між інститутом та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.
Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора інституту такі документи:
1) заяву;
2) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
3) копію паспорта;
4) копію ідентифікаційного коду;
5) список опублікованих наукових праць. Вступники, які не мають опублікованих праць, подають наукові доповіді (реферати) зі спеціальності;
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
8) фотографії 3х4 (4 шт.);
9) висновок передбачуваного керівника про професійні якості вступника до аспірантури;
10) витяг з протоколу засідання кафедри;
11) особовий листок з обліку кадрів.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Документи приймаються від вступників з 01 до 30 вересня.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.
Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, філософії, іноземної та української мови (за професійним спрямуванням). Вступники, які на час вступу до аспірантури склали один або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
Вступні іспити проводяться з 15 жовтня до 25 листопада.
Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до аспірантури окремо. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою інституту, які успішно закінчили магістратуру і склали один або декілька кандидатських іспитів, а також мають наукові праці за науковою спеціальністю.
Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття рішення.

Контактна iнформацiя:
Завідувач аспірантури Герасименко Ірина Миколаївна.
Адреса: 86157, Макіївка, вул. Островського, 16.
Місце розміщення: МЕГІ, корпус 1, к. 200.
Телефон: (0623) 22-22-27.
E-mail: science@megi.com.ua


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
© Макіївський економіко-гуманітарний інститут    E-mail: mail@megi.com.ua